מתחם טיכו חדרה

מתחם טיכו חדרה 2018-02-05T09:46:29+02:00

תיאור הפרויקט

מודל ממוחשב לפיזור מזהמי אוויר בתוכנת aermod view .
חוות דעת לאיכות האוויר הצפויה בבינוי של המתחם.

פרטי הפרויקט

קטגוריות:

קישור לפרוייקט

View Project

זכויות יוצרים

From Creattica